Det skal være let, at samarbejde med CADO.

Arkitekt- og rådgiversupport

Som en naturlig del af det arbejde I som rådgivere udfører på projekter med elementer af leg og bevægelse, sport og fitness, ønsker vi at medvirke som sparringspartner i alle projektets faser – fra skitse til detailprojektering.

På skitseniveau kan vi byde ind med dialog om produktvalg, udarbejdelse af specialløsninger, viden om lovkrav og legeværdier mv. og støtte til den løsning I ønsker at tilbyde jeres kunde. Sidst i processen, når hovedprojekteringen er i gang, sidder vi klar med datablade, dwg’er, licitationstekster m.v.

 

DWG og produktblade
Produktbeskrivelser
Samarbejde

 

Med et stort udvalg af kvalitetsprodukter fra vores agenturer ude i verden, er vi eneforhandlere i Danmark, Sverige, Norge og på Island. Agenturerne er nøje udvalgt med fokus på funktionalitet, legeværdi, høj kvalitet, lang levetid, bæredygtighed og lave vedligeholdelsesomkostninger.

Flere af agenturerne tilbyder en høj grad af frihed til at kunne skræddersy egne løsninger. CADO har stor interesse i at deltage i denne proces, for hele tiden at udfordre muligheder og løsninger.