Der er mange valg på denne enhed! Kravl op på nettet og kryds over til den anden spinner, tag en glide tur på gelænderet eller hæng ud med vennerne i og omkring nettet eller mødestrædet omkring sædet.