Stevns Dagskole er et dagtilbud for børn fra børnehaveklasse til 7. klasse med sociale, adfærdsmæssige og emotionelle problemstillinger, som ikke trives i en almindelig folkeskoleklasse.

Dagskolens nye udemiljø

Dagskolen er flyttet til nye lokaler i Hårlev med tilhørende udearealer. Der var behov for et totalt re-design af de nye udearealer, da de ikke var tilpasset Dagskolens og børnenes specielle behov og ønsker.

Det lille gårdmiljø er indrettet med flere rum-i-rummet, hvor børn og pædagoger har mulighed for fordybelse enkeltvis eller i små grupper, udeundervisning, leg og læring med sand og vand samt motorisk udfordrende områder.

De små rum-i-rum er designet med skarpe blå farver i EPDM belægning for visuelt at fremhæve grænserne imellem rum-i-rummene. Plantekasserne i trækonstruktionerne tilplantes med duft- og bærbuske.

 

Børnenes nye samlingssted

Gårdmiljøet er nu forvandlet til et hyggeligt lille samlingssted, hvor børnene kan udvikle sig motorisk, socialt og indlæringsmæssigt i trygge og rolige rammer.

 

Placering: 
Stevns Dagskole i Hårlev

 

Projektleder
Søren Andersen
sa@cado.dk
+45 6013 5920