CADO
CADO Legepladser A/S | Legepladseftersyn

Legepladseftersyn

Herunder finder du nogle råd og opfordringer til, hvordan du sørger for, at din legeplads altid opfylder alle sikkedshedskrav

Inspektionsplan

I overensstemmelse med den nye europæiske standard EN 1176 del 7, skal der udarbejdes en inspektions- og vedligeholdelsesplan for legeredskaberne. Planen og andre dokumenter i forbindelse med vedligeholdelse, inspektion og reparationer bør opbevares samlet i en mappe af den ejer/driftsleder, som til daglig er ansvarlig for legepladsen. Inspektionsplanen bør mindst indeholde følgende 3 former for inspektion: rutinemæssig visuel inspektion, driftsinspektion og årlig hovedinspektion.

Rutinemæssig visuel inspektion

Den rutinemæssige visuelle inspektion gør det muligt at identificere åbenlyse farer, som kan opstå pga. hærværk, brug eller klimatiske forhold. F.eks. kan farerne bestå i glasskår eller andre skarpe genstande. For legepladser, som er udsat for intens brug eller hærværk, kan en daglig inspektion være nødvendig.

Driftsinspektion

Driftsinspektionen er en mere detaljeret inspektion, der har til formål at kontrollere redskabernes slitage, funktion og stabilitet. Denne inspektion bør generelt foretages en gang om måneden, men hvis legepladsen ikke bliver brugt så ofte, kan det nedsættes til hver tredje måned.

Årlig hovedinspektion

Den årlige hovedinspektion har til formål at kontrollere det generelle sikkerhedsniveau for legeredskaber, fundamenter og underlag med fokus på vejrets indflydelse, tegn på råd eller tæring og eventuelle følger af reparationer, udskiftning af komponenter eller montering af supplerende komponenter. Permanent forseglede dele bør vises særlig opmærksomhed.

Vedligeholdelse

For at jeres legeredskaber skal holde længst muligt og altid være sikre og fremstå flotte, anbefaler vi, at nedenstående vedligeholdelsesvejledning følges.

30 dage efter nyetablering

Alle bolte, skruer, beslag og bevægelige dele efterspændes.
Jorden omkring stolper stampes efter.

Hver 3. måned

Alle bolte, skruer, beslag og bevægelige dele efterspændes og tjekkes for evt. brud, slitage og hærværk.

Vær særlig opmærksom ved redskaber med hyppigt slid, som eksempelvis gynger, svævebaner osv.

Greb, beslag til klatrenet, bøjler og andre beslag efterspændes.
Klatrenet, stiger og andre redskaber i tov efterses for slitage.
Stammer, brædder, trin og andre elementer, som skaber åbninger i en højde over 60 cm, efterses for afstande på mellem 9 og 23 cm samt vindridser.

Årlig hovedinspektion

Mindst én gang om året skal der foretages en hovedinspektion af alle legeredskaberne. Ved hovedinspektionen foretages en visuel vurdering af legeredskabernes tilstand.

Det anbefales, at denne inspektion gennemføres af en driftsleder med indblik i gældende retningslinjer for legeredskaber og dertilhørende stødabsorberende faldunderlag.

Ved den årlige hovedinspektion bør alle punkter i vedligeholdelsesvejledningen gennemgås.

Derudover anbefales det, at nedenstående punkter gennemgås:

  • Er der tegn på råd og svamp i bærende elementer?
  • Er legeredskaberne stabile og fastmonterede i jorden?
  • Er der tegn på at kæder, beslag, ophæng, sjækler osv. har brud, er slidte eller har været udsat for hærværk?
  • Er klatrenet, stiger og andre redskaber i tov slidte?
  • Er gulve, vanger og trin intakte og fastmonterede?
  • Er faldunderlag fri for skarpe genstande, ukrudt og andre dele, som kan være til skade for brugerne, og har faldunderlaget den rette stødabsorberende egenskab?

Andre forhold som bør bemærkes:

Hvert 2. år

Udover nævnte vedligeholdelsesvejledning og inspektion anbefales det, at der løbende holdes øje med og kontrollerer pludseligt opstået brud, slitage og hærværk.

Hvis der er tegn på brud, slitage eller hærværk bør legeredskaberne omgående afspærres, så de ikke er tilgængelige, indtil skaderne er udbedret.
Det anbefales, at der på legepladsen angives information om nærmeste telefon til anvendelse ved alvorlige uheld.

Der skal være angivet et kontaktnummer til den ansvarlige for legepladsen. Der bør for nødhjælp være direkte adgang uden hindringer til legepladsen.

Ved uheld tilkaldes nødvendig assistance, og legepladsen sikres øjeblikkeligt mod fortsat brug, indtil eventuelle fejl er konstateret og udbedret.

Ændringer på legeredskaberne og anvendelse af uoriginale reservedele kan påvirke redskabernes sikkerhed. Ændringer af legeredskabernes udformning bør således kun udføres i samråd med producenten eller forhandleren.

Ved legepladser med intens brug bør den angivne vedligeholdelse og inspektion udføres hyppigere og efter behov. Ligeledes bør legeredskabers overflade behandles med en oliebaseret trægrunder til udendørs brug efter behov.

Herunder kan du fremsøge produkter og indhold fra CADO

Log ind for at få adgang til priser, tilbudsliste, tekniske data og DWG filer.

Er du endnu ikke oprettet som bruger, kan du anmode om login nedenfor.