CADO
CADO Legepladser A/S | Vedligeholdelse

Vedligeholdelse

Med rådgivning og grundige inspektioner sørger vi for, at din nye legeplads holder så længe som muligt

CADO tilbyder et omfattende serviceprogram, hvilket betyder, at vi kan løse alle opgaver indenfor rådgivning, installation, vedligeholdelse og sikkerhedsinspektioner.

For at jeres legeredskaber holder længst muligt, og at de altid vil fremstå flotte og være sikre, anbefaler vi, at nedenstående vejledning for vedligeholdelse følges nøje.

30 dage efter nyetablering
Alle bolte, skruer, beslag og bevægelige dele efterspændes.
Jorden omkring stolper stampes efter.

Hver 3. måned
Alle bolte, skruer, beslag og bevægelige dele efterspændes og tjekkes for evt. brud, slitage og hærværk.

Vær særlig opmærksom ved redskaber med hyppigt slid, som eksempelvis gynger, svævebaner osv.
Greb, beslag til klatrenet, bøjler og andre beslag efterspændes.

Klatrenet, stiger og andre redskaber i tov efterses for slitage.

Stammer, brædder, trin og andre elementer, som skaber åbninger i en højde over 60 cm, efterses for afstande på mellem 9 og 23 cm samt vindridser.

Årlig hovedinspektion
Mindst én gang om året skal der foretages en hovedinspektion af alle legeredskaberne. Ved hovedinspektionen foretages en visuel vurdering af legeredskabernes tilstand.

Det anbefales, at denne inspektion gennemføres af en driftsleder med indblik i gældende retningslinjer for legeredskaber og dertilhørende stødabsorberende faldunderlag.

Ved den årlige hovedinspektion bør alle punkter i vedligeholdelsesvejledningen gennemgås.

Derudover anbefales det, at nedenstående punkter gennemgås:

  • Er der tegn på råd og svamp i bærende elementer?
  • Er legeredskaberne stabile og fastmonterede i jorden?
  • Er der tegn på at kæder, beslag, ophæng, sjækler osv. har brud, er slidte eller har været udsat for hærværk?
  • Er klatrenet, stiger og andre redskaber i tov slidte?
  • Er gulve, vanger og trin intakte og fastmonterede?
  • Er faldunderlag fri for skarpe genstande, ukrudt og andre dele, som kan være til skade for brugerne, og har faldunderlaget den rette stødabsorberende egenskab?
  • Andre forhold som bør bemærkes.

Hvert 2. år
Udover nævnte vedligeholdelsesvejledning og inspektion anbefales det, at der løbende holdes øje med og kontrolleres pludseligt opstået brud, slitage og hærværk.

Hvis der er tegn på brud, slitage eller hærværk bør legeredskaberne omgående afspærres, så de ikke er tilgængelige, indtil skaderne er udbedret.

Det anbefales, at der på legepladsen angives information om nærmeste telefon til anvendelse ved alvorlige uheld.

Der skal være angivet et kontaktnummer til den ansvarlige for legepladsen. Der bør for nødhjælp være direkte adgang til legepladsen uden hindringer.

Ved uheld tilkaldes nødvendig assistance, og legepladsen sikres øjeblikkeligt mod fortsat brug, indtil eventuelle fejl er konstateret og udbedret.

Ændringer på legeredskaberne og anvendelse af uoriginale reservedele kan påvirke redskabernes sikkerhed. Ændringer af legeredskabernes udformning bør således kun udføres i samråd med producenten eller forhandleren.

Ved legepladser med intens brug bør den angivne vedligeholdelse og inspektion udføres hyppigere og efter behov.Ligeledes bør legeredskabers overflade behandles med en oliebaseret trægrunder til udendørs brug efter behov.

Spørgsmål?
Har du spørgsmål til ovenstående, eller ønsker du yderligere information, er du velkommen til at kontakte os.

Herunder kan du fremsøge produkter og indhold fra CADO

Log ind for at få adgang til priser, tilbudsliste, tekniske data og DWG filer.

Er du endnu ikke oprettet som bruger, kan du anmode om login nedenfor.