CADO
CADO Legepladser A/S | Persondatapolitik

Persondatapolitik

Ekstern persondatapolitik for CADO A/S.

Denne politik er udarbejdet for at oplyse om CADO’s (”Vi”, ”Vores”) behandling af persondata.​

Har du spørgsmål, eller ønsker du yderligere information, er du velkommen til at henvende dig til vores persondataansvarlige:

Gitte Brohammer
Telefon: 2278 4647
Mail: [email protected]

CADO A/S
Yderholmvej 35, 2680 Solrød Strand
CVR. 32664342

Vores behandling af persondata afhænger af formålet med behandlingen.

CADO A/S behandler som udgangspunkt ikke personoplysninger ved besøg på hjemmesiden. CADO’s hjemmeside anvender kun i begrænset omfang cookies, og du kan slå cookies fra i din browser og stadig anvende hjemmesiden.

Ved at følge vores sider på de sociale medier, herunder Facebook, vil vi have adgang til brugernavn og profilbillede. Ved henvendelser til os på de sociale medier, vil vi kun behandle de oplysninger, du selv giver til os. Vi anvender ikke disse oplysninger til andet end besvarelse af din henvendelse og til intern brug i forbindelse med at klarlægge eventuelle tendenser i klager eller ros.

Vi behandler personoplysninger med henblik på at kunne levere eller afgive tilbud på lege-, sports- og bevægelsesmiljøer og uderum. Oplysningerne indsamles via hjemmeside eller ved personlig kontakt.

Vi registrerer ingen følsomme personoplysninger med mindre det er nødvendigt for opfyldelse af aftalen, fx kontaktoplysning på en formand/kasser for en boligforening, der benytter private kontaktoplysninger.

Vi behandler personoplysninger i forbindelse med modtagelse af både opfordrede og uopfordrede ansøgninger. Vi behandler kun oplysninger, kandidaterne selv oplyser. Oplysninger fra tredjepart behandles kun ved samtykke, fx referencer fra tidligere arbejdsplads.

Vi sletter personoplysninger, så snart de ikke har nogen relevans, med mindre bogføringslovens krav medfører længere tidsfrist.
Ved jobansøgninger, der ikke resulterer i ansættelse i CADO A/S, slettes ansøgningerne efter endt ansættelsesproces. I visse tilfælde opbevares ansøgninger i op til seks måneder, hvis der gives samtykke hertil.

I forbindelse med vores behandling af personoplysninger, har medarbejderen adskillige rettigheder:

 • Retten til at modtage oplysning om hvordan vi behandler dine personoplysninger (oplysningspligt).
 • Retten til at få indsigt i dine personoplysninger.
 • Retten til at få urigtige personoplysninger rettet.
 • Retten til at få dine personoplysninger slettet.
 • Retten til at gøre indsigelse mod, at dine personoplysninger anvendes til direkte markedsføring.
 • Retten til at gøre indsigelse mod automatiske, individuelle afgørelser, herunder profilering.
 • Retten til at flytte dine personoplysninger (dataportabilitet).

Alle ovenstående rettigheder håndteres manuelt ved henvendelse til vores persondataansvarlige med en frist på fire uger efter modtagelse af anmodning.
Vi kan afvise anmodninger, der er urimeligt gentagende, kræver uforholdsmæssig meget teknisk indgriben (f.eks. at udvikle et nyt system eller ændre en eksisterende praksis væsentligt), påvirker beskyttelsen af andres personlige oplysninger, eller noget som vil være ekstremt upraktisk (f.eks. anmodninger om oplysninger der findes som sikkerhedskopier).

Vi bestræber os på at vedligeholde vores tjenester på en måde, der beskytter oplysninger fra fejlagtig eller skadelig ødelæggelse. Når vi sletter dine personoplysninger fra vores tjenester, er det derfor muligt, at vi ikke altid kan slette tilhørende kopier fra vores arkivservere med det samme, og det er ikke sikkert, at oplysningerne fjernes fra vores sikkerhedskopisystemer.

Du har til hver en tid retten til at klage til Datatilsynet på:
https://www.datatilsynet.dk/borger/klage-til-datatilsynet/

Vi videregiver ikke personlige oplysninger uden for virksomheden. Undtagelsen er i disse tilfælde:

 • Af kontraktlige årsager
  Oplysningerne videregives til tredjepart, hvis det er nødvendigt for at overholde den aftale, der er indgået.
 • Med dit samtykke
  Vi videregiver personlige oplysninger til tredjepart, hvis vi har dit samtykke. Vi kræver aktivt tilvalg af videregivelse af alle personoplysninger.
 • Til ekstern databehandling
  Vi videregiver personlige oplysninger til vores samarbejdspartnere, hvormed der er indgået databehandleraftale.
 • Af juridiske eller årsager
  Vi videregiver personlige oplysninger til virksomheder eller organisationer uden for CADO A/S, hvis vi i god tro mener, at adgang, brug, bevarelse eller offentliggørelse af oplysningerne er nødvendig for at overholde gældende love, bestemmelser, sagsanlæg eller retsgyldige anmodninger fra offentlige myndigheder.

Vi arbejder målrettet for at beskytte CADO A/S mod uautoriseret adgang, ændring, offentliggørelse eller ødelæggelse af personoplysninger, som vi opbevarer.
Vi har implementeret følgende organisatoriske og tekniske foranstaltninger generelt:

 • Antivirus på alle it-systemer, der behandler personoplysninger.
 • Backup af alle it-systemer, der behandler personoplysninger.
 • Adgangsbegrænsning til personoplysninger.
 • Databehandleraftaler med samarbejdspartnere, der behandler personoplysninger på CADO’s vegne.
 • Tavshedserklæringer med personale, der har behov for at behandle følsomme personoplysninger

Ændringer
CADO A/S forbeholder sig ret til løbende at ændre og opdatere vores persondatapolitik.

Herunder kan du fremsøge produkter og indhold fra CADO

Log ind for at få adgang til priser, tilbudsliste, tekniske data og DWG filer.

Er du endnu ikke oprettet som bruger, kan du anmode om login nedenfor.