Herunder finder du vores vejledning og anbefalinger til inspektion og vedligeholdelse af redskaber og legepladser.

Inspektionsplan
I overensstemmelse med den nye europæiske standard EN 1176 del 7, skal der udarbejdes en inspektions- og vedligeholdelsesplan for legeredskaberne. Planen og andre dokumenter i forbindelse med vedligeholdelse, inspektion og reparationer bør opbevares samlet i en mappe af den ejer/driftsleder, som til daglig er ansvarlig for legepladsen. Inspektionsplanen bør mindst indeholde følgende 3 former for inspektion: rutinemæssig visuel inspektion, driftsinspektion og årlig hovedinspektion.

Rutinemæssig visuel inspektion
Den rutinemæssige visuelle inspektion gør det muligt at identificere åbenlyse farer, som kan opstå p.g.a. hærværk, brug eller klimatiske forhold. Fx kan farerne bestå i glasskår eller andre skarpe genstande. For legepladser som er udsat for intens brug eller hærværk, kan en daglig inspektion være nødvendig.

Driftsinspektion
Driftsinspektionen er en mere detaljeret inspektion for at kontrollere redskabernes slitage, funktion og stabilitet. Denne inspektion bør generelt foretages én gang om måneden, men hvis legepladsen ikke bliver brugt så ofte, kan det nedsættes til hver tredje måned.

Årlig hovedinspektion
Den årlige hovedinspektion har til formål at kontrollere det generelle sikkerhedsniveau for legeredskaber, fundamenter og underlag, med fokus på vejrets indflydelse, tegn på råd eller tæring og eventuelle følger af reparationer, udskiftning af komponenter eller montering af supplerende komponenter. Permanent forseglede dele bør vises særlig opmærksomhed.

Vedligeholdelse
For at jeres legeredskaber skal holde længst muligt og altid være sikre og fremstå flotte anbefaler vi, at nedenstående vedligeholdelsesvejledning følges.

30 dage efter nyetablering
Alle bolte, skruer, beslag og bevægelige dele efterspændes. Stolper omkring jorden stampes efter.

Hver 3. måned
Alle bolte, skruer, beslag og bevægelige dele efterspændes og tjekkes for evt. brud, slitage og hærværk. Vær særlig opmærksom ved redskaber med hyppigt slid, som eksempelvis gynger, svævebaner m.v. Greb, beslag til klatrenet, bøjler og andre beslag efterspændes. Klatrenet, stiger og andre redskaber i tov efterses for slitage. Stammer, brædder, trin og andre elementer, som skaber åbninger i en højde over 60 cm, efterses for afstande på mellem 9 og 23 cm, samt vindridser.

Årlig hovedinspektion
Mindst én gang om året bør der foretages en hovedinspektion af alle legeredskaberne. Ved hovedinspektionen foretages en visuel vurdering af legeredskabernes tilstand.
Det anbefales, at denne inspektion gennemføres af en driftsleder med indblik i gældende retningslinjer for legeredskaber og stødabsorberende faldunderlag til legeredskaber. Ved den årlige hovedinspektion bør alle punkter i vedligeholdelsesvejledningen gennemgås. Derudover anbefales det, at nedenstående punkter gennemgås:
Er der tegn på råd og svamp i bærende elementer?
Er legeredskaberne stabile og fastmonterede i jorden?
Er der tegn på at kæder, beslag, ophæng, sjækler m.v. har brud, er slidte eller har været udsat for hærværk?
Er klatrenet, stiger og andre redskaber i tov slidt?
Er gulve, vanger og trin intakte og fastmonterede?
Er faldunderlag fri for skarpe genstande, ukrudt og andre dele, som kan være til skade for brugerne, og er faldunderlagets stødabsorberende egenskab intakt?

Andre forhold som bør bemærkes:
Hvert 2. år
Udover nævnte vedligeholdelsesvejledning og inspektion anbefales det, at der løbende holdes kontrol med pludseligt opståede brud, slitage og hærværk. Ændringer på legeredskaberne og anvendelse af uoriginale reservedele kan påvirke redskabernes sikkerhed. Ændringer af legeredskabernes udformning bør således kun udføres i samråd med producenten eller forhandleren.

Ved legepladser med intens brug bør den angivne vedligeholdelse og inspektion udføres hyppigere og efter behov. Ligeledes bør legeredskaberne overfladebehandles med en oliebaseret trægrunder til udendørs brug efter behov.