Vores specielt udvalgte samarbejdspartnere er omfattet af kvalitetsstyring og certificering efter branchens strengeste krav inden for kvalitetssikring, miljøstyring og bæredygtighed.

Certificeringerne omfatter bl.a. SCC, ISO9001, ISO14001, VCA, FSC og TÜV, EN1176 og EN1177. Det er din garanti for at lege- og bevægelsesredskaberne produceres i højeste kvalitet og opfylder alle gældende standarder. Vi har interne legepladsinspektører, der risikovurderer legeredskaberne i forbindelse med udvikling og produktion. I enkelte tilfælde bruges eksterne konsulenter til risikovurdering. Som afslutning på processen certificeres redskaberne af det akkrediterede testhus TÜV, som værende i overensstemmelse med de opstillede sikkerhedskrav til disse.

tuv FSC

Hvis der er tegn på brud, slidtage eller hærværk, bør legeredskaberne omgående afspærres, så de ikke er tilgængelige, indtil skaderne er udbedret. Det anbefales, at der på legepladsen angives information om nærmeste telefon, til anvendelse ved alvorlige uheld. Der skal være angivet et kontaktnummer til den ansvarlige for legepladsen. Der bør være direkte adgang uden hindringer til legepladsen, for nødhjælp. Ved uheld tilkaldes nødvendig assistance og legepladsen sikres øjeblikkeligt mod fortsat brug, indtil eventuelle fejl er konstateret og udbedret.