Vi har et omfattende serviceprogram, som betyder, at vi kan løse alle opgaver indenfor rådgivning, installation, vedligeholdelse og sikkerhedsinspektioner.
For at jeres legeredskaber holder længst muligt og at det altid vil fremstå flot og være et sikkert legeredskab, anbefaler vi, at nedenstående vedligeholdelsesvejledning følges.

30 dage efter nyetablering
Alle bolte, skruer, beslag og bevægelige dele efterspændes.
Stolper omkring jorden stampes efter.

Hver 3. måned
Alle bolte, skruer, beslag og bevægelige dele efterspændes og tjekkes for evt. brud, slitage og hærværk.
Vær særlig opmærksom ved redskaber med hyppigt slid, som eksempelvis gynger, svævebaner m.v.
Greb, beslag til klatrenet, bøjler og andre beslag efterspændes.
Klatrenet, stiger og andre redskaber i tov efterses for slitage.
Stammer, brædder, trin og andre elementer, som skaber åbninger i en højde over 60 cm, efterses for afstande på mellem 9 og 23 cm, samt vindridser.

Årlig hovedinspektion
Mindst én gang om året skal der foretages en hovedinspektion af alle legeredskaberne. Ved hovedinspektionen foretages en visuel vurdering af legeredskabernes tilstand.
Det anbefales, at denne inspektion gennemføres af en driftsleder med indblik i gældende retningslinjer for legeredskaber og stødabsorberende faldunderlag til legeredskaber.
Ved den årlige hovedinspektion bør alle punkter i vedligeholdelsesvejledningen gennemgås.
Derudover anbefales det at nedenstående punkter gennemgås:
Er der tegn på råd og svamp i bærende elementer?
Er legeredskaberne stabile og fastmonterede i jorden?
Er der tegn på at kæder, beslag, ophæng, sjækler m.v. har brud, er slidt eller har været udsat for hærværk?
Er klatrenet, stiger og andre redskaber i tov slidt?
Er gulve, vanger og trin intakte og fastmonterede?
Er faldunderlag fri for skarpe genstande, ukrudt og andre dele, som kan være til skade for brugerne og har faldunderlaget den rette stødabsorberende egenskab?
Andre forhold som bør bemærkes!

Hvert 2. år
Udover nævnte vedligeholdelsesvejledning og inspektion anbefales det, at der løbende holdes kontrol med pludseligt opstået brud, slitage og hærværk.
Hvis der er tegn på brud, slitage eller hærværk bør legeredskaberne omgående afspærres, så de ikke er tilgængelige, indtil skaderne er udbedret.
Det anbefales, at der på legepladsen angives information om nærmeste telefon, til anvendelse ved alvorlige uheld.
Der skal være angivet et kontaktnummer til den ansvarlige for legepladsen. Der bør være direkte adgang uden hindringer til legepladsen, for nødhjælp.
Ved uheld tilkaldes nødvendig assistance og legepladsen sikres øjeblikkeligt mod fortsat brug, indtil eventuelle fejl er konstateret og udbedret.
Ændringer på legeredskaberne og anvendelse af uoriginale reservedele, kan påvirke redskabernes sikkerhed. Ændringer af legeredskabernes udformning bør således kun udføres i samråd med producenten eller forhandleren.
Ved legepladser med intens brug bør den angivne vedligeholdelse og inspektion, udføres hyppigere og efter behov. Ligeledes bør legeredskabers overflade behandles med en oliebaseret trægrunder til udendørs brug efter behov.

Har du spørgsmål til ovenstående eller ønsker yderligere information, er du velkommen til at kontakte os på 7022 2628.