Stolpegruppe i robinie med net. Netstørrelse: 3 x 3 x 3 m. Stolpegruppestørrelse: 4,5 x 4,5 x 4,5 m. Sikkerhedsareal: 7 x 7  x 7 m.