Det skal være let at samarbejde med CADO. Hos CADO står vi til rådighed under hele processen lige fra planlægning, projektering, udførelse og til den efterfølgende drifts- og vedligeholdelsesproces.

CADOs landskabsarkitekter har mange års erfaring med projektering/teknisk tegning, 3D terrænmodellering, visualisering og produktudvikling. Vores landskabsarkitekter vil indgå i samarbejdet om at udvikle og designe lege- og bevægelsesmiljøer for både børn og voksne – dette gøres i tæt samarbejde med landskabsarkitekterne ude på tegnestuerne, og i marken hos daginstitutioner, på skoler, i kommuner m.v.

Ønsker du en uforpligtende snak vedrørende din næste legeplads, uderum eller bevægelsesmiljø, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 7022 2628 eller info@cado.dk.

Vi glæder os til at samarbejde med dig.