CADO
CADO Legepladser A/S | Produkter | CADO Stone Flex

CADO Stone Flex

SKU-nummer: STONE-1

Dette produkt er udviklet som en unik og anderledes løsning til erstatning for traditionelle belægningstyper som fliser, brosten og asfalt og som i sin struktur tilbyder egenskaber, der kan reducere omkostninger til drift og vedligehold.

Belægningen fås i mange farver og strukturer.

CADO Stone Flex kan bruges som belægning i parker, som underlag i indkørsler og på parkeringspladser eller lignende. Belægningen kan både tåle person- og lastbilstrafik. Hårdhed og styrke kan afstemmes til brugen af overfladen. Det er en permeabel belægning, som optager overfladevand, og overfladen er lukket nedefra, hvorfor der er ikke er nogen fuger. Det betyder ingen ukrudt og derved minimal vedligeholdelse.

Materialer

Aldersgruppe

Legeværdi

Produktinformationer

Brand

CADO Stone Flex® byder på mange fordele fremfor traditionelle belægningstyper.
Vi vil gerne pege på følgende væsentlige fordele:

Ingen samlinger:
– Ingen ukrudt
– Ingen skæv belægning som følge af frosten ved vandgennemtrængning i fuger
– Kan støbes hvor som helst og dermed tilpasses eksisterende inventar
– Ingen frost skader

Permeabel:
– Vand går direkte i jorden
– Ingen krav tilslutning af kloaknet
– Ingen erosionsrender og materiale aflejringer på omkringliggende arealer
– Mindre glat overflade i tø-frost situationer

Fleksibelt:
– Nye arealer kan lægges eksisterende
– Ingen krav til udbygning af kloaknet
– Dimensioneres til alt slags trafik
– Ingen ar ved reparation af eventuel opbrydning af overfladen

Mindre vedligehold:
– Støv og snavs skylles gennem CADO Stone Flex®
– Ingen ukrudtsbekæmpelse
– Overfladen kan sneryddes
– Mindre saltning – salt skyldes ikke væk

Miljøvenligst:
– Ren natursten
– Miljøvenligt bindemiddel
– Ingen oliefilm på overfladen ved sommertemperatur

Herunder kan du fremsøge produkter og indhold fra CADO

Send forespørgsel

Log ind for at få adgang til priser, tilbudsliste, tekniske data og DWG filer.

Er du endnu ikke oprettet som bruger, kan du anmode om login nedenfor.