Dette produkt er udviklet som en unik og anderledes løsning til erstatning af traditionelle belægningstyper som
fliser, brosten og asfalt og som i sin struktur tilbyder egenskaber, der kan reducere omkostninger til drift og
vedligehold.

CADO Combi Flex kan bruges som belægning i parker, som underlag i indkørsler og på parkeringspladser eller
lignende. Belægningen kan både tåle person- og lastbilstrafik. Hårdhed og styrke kan afstemmes til brugen af overfladen.

Det er en permeabel belægning, som optager overfladevand, og overfladen er lukket nedefra, hvorfor der er ikke er nogen fuger.
Det betyder ingen ukrudt og derved minimal vedligeholdelse. Belægningen fås i mange
farver og strukturer.