Underlaget omkring legepladsen på Hummeltofteskolen skiftede fra traditionelt faldsand til CADO SOFT FLEX®. Forvandlingen har tilført legeværdi og bevægelse til underlaget og øget brugen og mulighederne i hele området. En livlig og blomstrende forvandling.

 

Øget legeværdi og flere muligheder

Ud over den nye livlige og meget mere bevægelige trafik i frikvartererne, har området nu også fået en stor anvendelse til idræt og træning af puls og koordination. I belægningen er tegnet en løbe og forhindringsbane. Start og stop på banen er forbundet via 2 speed ladders, som åbner en verden af muligheder i træning af kondition og koordination og leg. I udkanten er placeret ”hænge ud” plateauer i stærke og robuste træmaterialer, som giver ophold og samling. Disse skaber harmoni, sammenhæng og giver plads til alle i øget samvær.

Ud over alle de funktionelle forandringer og fordele som Hummeltofteskolen oplever, har CADO SOFT FLEX® gjort vedligehold og slidtage på skolens bygninger og inventar minimalt. Den nye belægning skaber ikke slid i skolegården og på gulve og møbler som sand, men bliver hvor den gør størst gavn. Ressourcerne til drift og vedligehold er nedsat til absolut minimum. Ydermere er belægningen permeabel, så der opstår ikke vandpytter på belægningen efter regn. Gummibelægningen skaber og sikrer her bevægelse og funktionalitet sammen med minimalt vedligehold.

 

CADO SOFT FLEX® tilføjer legeværdi og mange nye muligheder til legepladsen:

Hvis du er interesseret i at høre mere om CADO SOF FLEX® og den øgede legeværdi det kan tilføre jeres legeplads, så kontakt CADO for mere info eller læs mere her.

 

Kontakt
Søren Andersen
sa@cado.dk
+45 6013 5920